{FEATURETTE_ALT}

Prawnik, radca prawny w Zamościu

Michał Wierzchowski

Nazywam się Michał Wierzchowski, a moja Kancelaria Radcy Prawnego w Zamościu została założona z myślą o zapewnieniu dla jej klientów komfortu i bezpieczeństwa w obrocie prawnym, przy zachowaniu pełnego profesjonalizmu świadczonych usług prawnych.


Jestem prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem - w 2014 roku ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, podjąłem Aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych, a następnie złożyłem przeprowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. W trakcie aplikacji radcowskiej współpracowałem z wieloma Kancelariami i spółkami prawniczymi i fundacjami na terenie całej Polski, m.in. w Lublinie, Warszawie, Zamościu i Biłgoraju.

Zdobyte doświadczenie pozwala mi na zapewnienie najwyższych standardów obsługi klientów indywidualnych i przedsiębiorców  niemal każdej dziedzinie prawa, przy uwzględnieniu norm etycznych i deontologicznych zawodu radcy prawnego.


Profesjonalna pomoc prawna

Pomoc w przygotowaniu pism procesowych

Kancelaria prawna w Zamościu świadczy usługi w zakresie kompleksowego przygotowania pism procesowych, zarówno inicjujących postępowanie, jak również tych składanych w jego trakcie w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego.

Konsultacje prawne

Do zakresu wykonywanego przeze mnie zawodu radcy prawnego należy także opiniowanie i rozwiązywanie problemów prawnych, oraz wyszukiwanie najbardziej optymalnych sposobów załatwiania spraw przy uwzględnieniu interesu klienta – zarówno w sferze prawnej jak i majątkowej. W związku z powyższym świadczę usługi kompleksowe usługi doradcze, polegające m.in. na przygotowywaniu i opiniowaniu projektów umów, pism negocjacyjnych, wezwań do zapłaty i ofert i innych pism.

Reprezentacja w sądzie

Naturalną konsekwencją kompleksowego podejścia do problemów prawnych klientów mojej Kancelarii jest ich reprezentacja w sądzie, zarówno w roli pełnomocnika powoda i pozwanego oraz wnioskodawcy i uczestnika w postępowaniu cywilnym, jak również w roli obrońcy i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym, oraz skarżącego w postępowaniu administracyjnym, na każdym etapie postępowania włącznie z postępowaniem odwoławczym.

{FEATURETTE_ALT}

Usługi prawne

Prawo pracy

Ustalenie stosunku pracy, odszkodowanie za wypadek przy pracy, odszkodowanie za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, opiniowanie i sporządzenie umów o pracę i ich wypowiedzeń

Prawo cywilne

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego i związane z gospodarką nieruchomościami, prawa zobowiązań: opiniowanie i sporządzanie umów, sprawy spadkowe, przygotowanie testamentu, kompleksowe dochodzenie należności, sprawy komornicze.

Prawo administracyjne

Sporządzanie zapytań o informacje publiczne, reprezentacja organami administracyjnymi, skargi na decyzje organów lub na bezczynność organu.

{VERTICAL_PIC_ALT}
Prawo karne

Prowadzenie spraw w imieniu pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego, obrona oskarżonych w postępowaniu karnym.

Prawo rodzinne

Sprawy rozwodowe i separacje, z zakresu sprawowania władzy rodzicielskiej, świadczenia alimentacyjne, postępowania w sprawach nieletnich.

Prawo gospodarcze

Opiniowanie i przygotowanie umów i zleceń, stałe doradztwo prawne, windykacja należności, uczestniczenie w negocjacjach, obsługa spółek i szkolenie pracowników z zakresu prawa.


{FEATURETTE_ALT}
Radca prawny - kim jest, czym różni się od adwokata i jakie ma kompetencje?

Czyli kilka słów o zasadach wykonywania zawodu radcy prawnego.

{FEATURETTE_ALT}
Polityka ochrony danych osobowych Kancelarii

Regulamin ochrony danych osobowych

{FEATURETTE_ALT}
Faktura VAT w postępowaniu sądowym

czyli kiedy dokument podatkowy staje się dowodem w sprawie.


Opinie o Kancelarii

Pan Michał to jeden z najlepszych radców prawnych z którym miałem przyjemność pracować. Pan Michał posiada odpowiednie kompetencje i zapewnia wysoki poziom obsługi oraz jest naprawdę niezastąpiony przy tworzeniu nowych umów. Zdecydowanie i szczerze polecam.

Mirosław Bogusz


Kontakt z Kancelarią Prawną

Adres pocztowy

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (I piętro)
22-400 Zamość

Godziny pracy

Pon-Pt: 8:00 - 16:30
Istnieje możliwość spotkania w innych godzinach po uprzednim kontakcie.

Kontakt telefoniczny

+48 601 509 750

Mapka dojazdowa